header
صفحه اصلی | چرا رئیسی | چرا ادامه دولت | شبکه استانی | اخبار | یاداشت ها

دولت احتکار کننده!

مگر قرار نبود با همان قیمت پیشن عرضه شود تا قیمت ها پایین آید؟
دولت احتکار کننده!

در حالی دولت از توزیع کالاهای احتکاری به قیمت رسمی می‌گویند که متحرکان این کالاها  را با قیمت قبل از تحریم ها خریداری و در انبار نگهداری کرده بودند تا در زمان گرانی به دست مردم برسد! تا قیمت ها بالا رود!
دولت در همین راستا ادامه کاری که محتکران نتوانستند انجام دهند را انجام میدهد!

سوال این است که سود این ما به التفاوت قیمت ها چرا باید به جیب دولت رود؟
مگر قرار نبود با همان قیمت پیشین عرضه شود تا قیمت ها پایین آید؟