header
صفحه اصلی | چرا رئیسی | چرا ادامه دولت | شبکه استانی | اخبار | یاداشت ها

توهین چندباره به مجالس سالار شهیدان ع!

این بی‌توفیق‌ها و سکولارهای فرهنگی، در توجیه کمک نکردنشان، به هیئتهای سالار شهیدان تهمت فساد میزنند.
توهین چندباره به مجالس سالار شهیدان ع!

بازهم توهین به عزاداری.

محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو جامعه ایرانی:
امسال خبری از پرداخت بن و پول به هیات‌های مذهبی نیست. اتفاقی که هر ساله در سطح شهر تهران شاهد آن هستیم تخصیص بودجه و بن‌های مختلف شهرداری به تکایا و هیئات مذهبی است که زمینه بروز سودجویی هیئت‌هایی را به وجود آورده که یک شبه تأسیس می‌شوند و با گرفتن این بودجه دوباره ناپدید می‌شوند.

 

محمود میرلوحی، دیگر عضو شورای شهر تهران در توجیه این بی‌توفیق و سکولاریسم فرهنگی گفت: اولین اقدام ما این بود که از فعالیت‌هایی که به ما مربوط نیست فاصله بگیریم. برای مثال مدیریت شهری گذشته با اقداماتی همچون کمک به احزاب، مداحان، مسجدها در امور کشور دخالت می‌کرد، اما ما در شورای پنجم مدیریت شهری جدید خانه‌تکانی کرده و فعالیت‌های اصلی خود را مشخص کردیم.


این بی‌توفیق‌ها و سکولارهای فرهنگی، در توجیه کمک نکردنشان، به هیئتهای سالار شهیدان تهمت فساد میزنند. آنها غافلند از اینکه جدای از وظیفه دینی، با توجه به نقش تربیتی و جرم زدایی هیئت، وظیفه دولت و مردم هزینه کردن برای آنهاست. برای هیئت هزینه نکنید، برای ساخت زندان باید هزینه کنید!