header
صفحه اصلی | چرا رئیسی | چرا ادامه دولت | شبکه استانی | اخبار | یاداشت ها

برکناری وزیر اقتصاد و تبعات آن برای حسن روحانی

نگاهی به برکناری وزیر اقتصاد و تبعات آن برای حسن روحانی
برکناری وزیر اقتصاد و تبعات آن برای حسن روحانی

اتفاقی که امروز در مجلس رقم خورد، خلاف برنامه‌ای بود که دولت و فراکسیون امید برای امروز طرح ریزی کرده بودند.
طبیعتا حوادث امروز به لطف الهی می‌تواند امیدی باشد برای اینکه فیلم نامه دولت برای روز حضور حسن روحانی در مجلس (سه شنبه) نیز محقق نشود و مردم شاهد حضور انقلابی و مردمی نمایندگانشان در مقابل حسن روحانی باشند.
حد اقل ماجرای دو روز دیگر می‌توانداین باشد که مردم حرفهای دلشان را از زبان نمایندگانشان بشنوند و نمایندگان مزد بگیر دولت برای مردم مشخص شوند.
از سویی همانگونه که امروز یکی از نمایندگان برای اینکه بتواند در مخالفت وزیرا اقتصاد صحبت کند از لیست امید خارج شد، چه بسا جلسه سه شنبه نیز مقدمه خروج برخی دیگر از لیست امید شود.
اگر نماینده ای دل در گروه انقلاب دارد باید در مقابل روحانی به درستی بایستد و اگر سیاست باز هم باشد و انقلاب برایش اهمیت نداشته باشد، با مقابل روحانی ایستادن خودش را از گند دولت و ناراحتی مردم نجات داده است. چنانچه بسیار از طرفداران دیروز روحانی امروز در حال اعلام برائت از او هستند نه لزوما چون مردم برایشان مهم است، بلکه شاید به این علت که خود را از گندی که کاشته اند مبرا سازند و خود را از بدنامی نجات دهند!
به امید خبرهای خوب....

هادی