header
صفحه اصلی | چرا رئیسی | چرا ادامه دولت | شبکه استانی | اخبار | یاداشت ها

دولت اسلامی موعود (2)

اين در زمانى خواهد بود كه از هر زمان به ظهور آن حضرت بيشتر نااميد باشيد
دولت اسلامی موعود (2)

باهم در ارتباط باشيد و به يكديگر نيكويى كنيد و باهم مهربانى نماييد ، سوگند به كسى كه دانه را شكافته و روح مى‏دمد ، حتماً زمانى بر شما فرا مى‏رسد كه احدى از شما جايى براى مصرف دينار و درهم خود نداشته باشد ، يعنى در زمان ظهور حضرت قائم عليه السلام جايى نمى‏يابد كه پول خود را در آن مورد خرج كند ، زيرا به فضل خداوند و ولىّ او تمامى مردم بى‏نياز خواهند بود .
گفتم : اين چه زمانى خواهد بود ؟!
حضرت فرمودند : آن زمان كه شما امامتان را نيابيد ، پس همين گونه خواهيد بود تا زمانى بر شما طالع شود همان گونه كه خورشيد طلوع مى‏كند ، اين در زمانى خواهد بود كه از هر زمان به ظهور آن حضرت بيشتر نااميد باشيد .
پس بپرهيزيد از اين كه شك كنيد يا خود را به شك بيندازيد ، شكّ‏ها را از خودتان دور كنيد ، به راستى من شما را برحذر نمودم پس برحذر باشيد . از خداوند توفيق شما و ارشاد شما را خواهانم .
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏51، ص: 147
نکته: نیروهای انقلابی در هر شرایطی امید خود را از دست ندهند و بدانند که گشایش در اوج ناامیدی مردم اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در بدترین شرایط نیز امید به فرج باید داشت. باید ناامید نشد و حرکت کرد. باید به مرد مهربانی کرد. نیروی انقلابی باید نماید مهربانی به مردم باشد.