header
صفحه اصلی | چرا رئیسی | چرا ادامه دولت | شبکه استانی | اخبار | یاداشت ها

مدیرکل پرحاشیه آموزش و پرورش لرستان عزل شد

برگزاری جشن انقلاب همراه با رقص و آوازخوانی مجری زن برای دانش آموزان و حذف ذکر اشهدان علی ولی الله از جزوه آموزشی احکام مدارس از جمله حواشی پیرامون دستگاه تعیلم و تربیت بود
مدیرکل پرحاشیه آموزش و پرورش لرستان عزل شد علی قربانی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان به سفیر افلاک گفت: سیداحمدعلی موسوی به عنوان سرپرست جدید آموزش و پرورش لرستان منصوب شد. خدانظر دریکوند مدیر کل آموزش وپرورش لرستان در ۳۰بهمن ماه اقدام به عزل ونصب در برخی از شهرهای لرستان کرد. وی با تغییرات غیرمنتظره چهار مدیریت آموزش وپرورش پلدختر، رومشکان، کوهدشت و کوهنانی و خرم آباد جابجا کرد و در فضای رسانه ای به تیتر پرحاشیه تبدیل شد. این در حالی بود که خجسته پورمعاون سیاسی استانداری لرستان در مصاحبه ای اعلام کرد وزارت آموزش پرورش در مکاتبه ای که داشته احکام صادره دریکوند لغو کرده است. در این نامه اقدامات دریکوند غیرقانونی عنوان شده و مدیرکل آموزش وپرورش لرستان از عزل ونصب مدیران منع می شود. پیش از آن نیز برگزاری جشن انقلاب همراه با رقص و آوازخوانی مجری زن برای دانش آموزان و حذف ذکر اشهدان علی ولی الله از جزوه آموزشی احکام مدارس از جمله حواشی پیرامون دستگاه تعیلم و تربیت بود که تحت مدیریت خدانظر دریکوند در آموزش و پرورش به وجود آمد. از دیگر اقدامات پرحاشیه دریکوندی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد : حرکت در راستای ۲۰۳۰ استخدامها و انتصابات خانوادگی سیاسی کاری و طایفه گرایی منبع : سفیر افلاک

 محسن
چه عجب!!!
پاسخ